Hur säljer jag

Din husbil, vår viktigaste affär!
När du låter oss sälja ditt fordon får du en säker och trygg försäljning där vi fokuserar endast på din husbil. Vi har inget eget lager, utan lägger all var kraft på att sälja ditt fordon så snabbt som möjligt.


Förmedlingsuppdrag
Tillsammans går vi igenom ditt fordon och dina önskemål, och sammanfattar allt detta i ett tydligt förmedlingsavtal. Vi gör tillsammans en preliminär värdering av ditt fordon.

Fordonsdeklaration
En ackrediterad oberoende part utför en omfattande varudeklaration på ditt fordon. Vi har exklusivt avtal med MECA, så även om du eventuellt har en bit att köra till vår franchisetagare kan varudeklarationen utföras hos en MECA verkstad nära dig.
Du får gärna själv vara med under genomgången. Varudeklarationen ligger sedan till grund för den slutliga värderingen av ditt fordon.

Värdering och prissättning
Vi gör en slutvärdering av ditt fordon och kommer med ett förslag på pris, men det är ditt önskemål om pris som gäller.

Digital profil och marknadsföring
Vi ger ditt fordon en digital profil och tar hand om all administration gentemot finansbolag, myndigheter och försäkringsbolag. Vi fotograferar, dokumenterar och marknadsför ditt fordon. Vårt stora kontaktnät ger oss en fördel då vi har många intressenter runtom i Sverige som letar efter fordon. Dessutom har våra kunder möjlighet att efterlysa fordon som de letar efter i vårt system vilket ökar kontaktytorna ytterligare. Vi marknadsför i de populäraste kanalerna för att ditt fordon ska få största möjliga exponering.

Finansiering
Tillsammans med vårt finansbolag gör vi ett konkurrenskraftigt finansieringsupplägg för fordonet.

Intresseanmälan
Köparen visar intresse för ditt fordon och vi tar hand om alla kontakter med köparen. Via vårt affärsstöd CarGuide håller vi koll på alla som är intresserade av ditt fordon och följer upp alla intressenter. Självklart håller vi dig underrättad via e-mail eller telefon om du så önskar.

Försäljning
När du har accepterat köparens pris skriver köparen under ett köpekontrakt. Betalning för fordonet görs till vårt klientmedelskonto. Från klientmedelskontot överförs pengarna till ditt bankkonto efter avdrag av överenskomna kostnader. Som förmedlare är vi skyldiga att ha klienternas medel åtskilda från våra egna medel. Med hjälp av ett klientmedelskonto avskiljer vi dina pengar från våra egna medel. Säkert och enligt svensk lag.

Fordonsadministration
Vi tar hand om all fordonsadministration gentemot myndigheter och aktiverar 12 mån garanti på fordonet (under förutsättning att fordonet är max 10 år).

Reklamation
Vid eventuell reklamation så anlitar den nya ägaren i första hand någon av våra auktoriserade service verkstäder.

Skicka en förfrågan så kontaktar en säljare dig.